Pretraživanje

Terminali : Terminal za žitarice

Terminal za žitarice

DUBINA MORA

14 m

GODIŠNJI KAPACITET

1.000.000 t

SILOS

DUŽINA

86 m

ŠIRINA

25 m

VISINA

53 m

JEDNOKRATNI KAPACITET USKLADIŠTENJA ŽITARICA

56.000 t


BRODOUKRCIVAČ

400 t/h

UTOVARNO ISTOVARNI UREĐAJI

OMOGUĆUJU MANIPULACIJE :

BROD - SILOS - BROD

VAGON - SILOS - VAGON

VAGON - BROD - VAGON

MANIPULACIJE SU USKLAĐENE SA NAJVIŠIM STANDARDIMA OČUVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

GALERIJA