Pretraživanje

Terminali : Terminal za kondicionirane terete

Terminal za kondicionirane terete

DUBINA MORA

10 m

GODIŠNJI KAPACITET

100.000 t

UKUPNA POVRŠINA

8.000 m²

RASHLADNI PROSTORI SA KOMORAMA ZA PRIHVAT JUŽNOG VOĆA : BANANE, NARANČE, LIMUN

RASHLADNI PROSTORI SA KOMORAMA ZA SMRZNUTO MESO I RIBU

GALERIJA