Pretraživanje

Terminali : Terminal za drvo

Terminal za drvo

DUBINA MORA

10 m

GODIŠNJI KAPACITET

500.000 t

JEDNOKRATNI KAPACITET USKLADIŠTENJA

35.000 - 50.000 m³

POVOLJNI KLIMATSKI UVJETI ZA PRIRODNO SUŠENJE REZANOG DRVA

PRIPREMA REZANE GRAĐE ZA PREKOMORSKI PRIJEVOZ

IMPREGNIRANJE

MARKIRANJE

PAKIRANJE I VEZIVANJE

STRUČNA RADNA SNAGA

GALERIJA