Pretraživanje

Terminali : Terminal Škrljevo

Terminal Škrljevo

SKLADIŠNI KOMPLEKS

RIJEKA - 10 km

BAKAR - 3 km

UKUPNA POVRŠINA

417.413 m²

OTVORENA SKLADIŠTA

130.000 m²

ZATVORENA SKLADIŠTA

44.000 m²

SLOBODNE POVRŠINE

243.000 m²

STATUS SLOBODNE ZONE

PODRUČJE OPTIMALNO ZA DISTRIBUTIVNI CENTAR

MOGUĆNOST ULAGANJA - RAZVOJ INDUSTRIJSKIH SADRŽAJA I IZGRADNJU NOVIH SKLADIŠTA

MOGUĆNOST SKLADIŠTENJA RAZNIH VRSTA TERETA TE DORADE, PRERADE I PAKIRANJA RAZNIH PROIZVODA

PROSTOR OPREMLJEN POTREBNIM PRATEĆIM SADRŽAJIMA

POVEZANOST TERMINALA SA ŽELJEZNICOM I AUTOCESTOVNIM PROMETNICAMA NA Vb KORIDORU

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA - 6 KOLOSJEKA

GALERIJA