Pretraživanje

PRESS ROOM : Vijesti

Prvi vlak privatnog željezničkog prijevoznika Train Hungary Podružnica Zagreb sa robom u Luci Rijeka

Nepoznata riječ: 27.10.2015.
|

Tijekom 26. listopada 2015. godine privatni željeznički operator Train Hungary Podružnica Zagreb dopremio je prve količine tereta u Luku Rijeka. Zahvaljujući liberalizaciji hrvatskog tržišta u željezničkom prijevozu roba, Train Hungary Podružnica Zagreb izvršila je prijevoz rasutog tereta u poslu otpreme ukupno oko 20.000 tona rezanaca šećerne repe namijenjene punjenju u kontejnere i izvozu preko Luke Rijeka za tržište Dalekog istoka.

 

Zakonodavni okvir Republike Hrvatske ulaskom u EU, omogućio je liberalizaciju tržišta usluga željezničkog teretnog prometa i ulazak privatnih operatera. Veći broj privatnih željezničkih operatora u prijevozu roba donosi konkurenciju, efikasniju i bolju protočnost tereta u kopnenom dijelu riječkog prometnog pravca čime cijeli prometni pravac postaje konkurentniji, a što posljedično otvara prostor za privlačenje novih količina tereta i porast prometa Luke Rijeka.

Nepoznata riječ: 8.6.2015.

Objava menadžment prezentacije

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge,skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB 92590920313,MBS 040141664 „Društvo") obavještava da je na linku http://www.lukarijeka.hr/hr/press_room/prezentacije/default.aspx objavljena menadžment prezentacija Društva. UPRAVA DRUŠTVA

Nepoznata riječ: 20.2.2015.

Luka Rijeka d.d. : LUKA RIJEKA - Logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu

LUKA RIJEKA - Logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu

U Rijeci, 20. veljače 2015. godine predsjednici Uprave Agencije za ugljikovodike, Barbari Dorić, prezentiran projekt „LUKA RIJEKA – logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu“.

Nepoznata riječ: 27.2.2015.

Nepoznata riječ: 30.10.2014.

Konferencija za novinare na pozadinskom lučkom Terminalu Škrljevo

Predstavljeni poslovni rezultati za devet mjeseci 2014. godine

Nepoznata riječ: 24.7.2014.

U šest mjeseci 2014. godine promet povećan za 17%

Promet svih suhih tereta u Luci Rijeka ukupno viši za 10%

Nepoznata riječ: 12.4.2013.

Luka Rijeka d.d. : Razvoj pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu

Razvoj pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu

Luka Rijeka d.d. na Škrljevu posjeduje više od 400.000 m2 površine od kojih je u ovom trenutku izgrađeno i u funkciji tek oko 30-40%.

Nepoznata riječ: 17.9.2013.

Luka Rijeka d.d. : Luka Rijeka d.d. partner u projektu prijevoza tereta za izgradnju TE Stanari

Luka Rijeka d.d. partner u projektu prijevoza tereta za izgradnju TE Stanari

U petak, 13. rujna 2013. godine, na Orlandov gat u bazenu Rijeka pristao je brod "Tian Wang Xing" sa 1.800 tona razne opreme za TE Stanari

Nepoznata riječ: 3.5.2013.

Luka Rijeka d.d. : Svečanost na Orlandovom gatu

Svečanost na Orlandovom gatu

Predsjednik Vlade Zoran Milanović službeno pustio u pogon nove lučke obalne dizalice