Pretraživanje

PRESS ROOM : Vijesti

Promet suhih tereta povećan za 15% u 2014. godini

Nepoznata riječ: 30.1.2015.
|

Promet suhih tereta u 2014. godini iznosio je 4,140 mil. tona i povećan je za 15% u odnosu na 2013. godinu. Promet kontejnera je povećan za 14%, promet drva za 24%, i najviše promet rasutih tereta za visokih 70%. Promet Luke Rijeka d.d. bez kontejnera iznosio je 2,773 mil. tona i povećan je za 17%.

Najbolji rezultati ostvareni su u prekrcaju rasutih tereta čiji je ukupni promet u 2014. godini iznosio 1,611 mil. tona i povećan je za visokih 70% u odnosu na 2013. godinu. Od toga, samo na Terminalu za rasute terete u Bakru prekrcano je ukupno 1,081 mil. tona željezne rudače, ugljena i cementa. U najvećem dijelu to je rezultat otvaranja austrijskog tržišta i povratak partnera čije robe nakon dvadesetak godina ponovo tranzitiraju preko Luke Rijeka i Terminala za rasute terete u Bakru.

Opis

2013.

2014.

Index

Luka Rijeka d.d. (LR)

2.365.920

2.773.412

117

Generalni teret

1.118.567

791.908

71

Rasuti teret

948.057

1.610.630

170

Drvo

299.296

370.874

124

Adriatic Gate Container Terminal (AGCT)

Kontejneri (tone)

 

1.236.300

 

1.366.669

 

111

Kontejneri (TEU)

131.310

149.838

114

Ukupno (LR + AGCT) u tonama

3.602.220

4.140.081

115Nepoznata riječ: 8.6.2015.

Objava menadžment prezentacije

LUKA RIJEKA dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge,skladištenje roba i špediciju sa sjedištem u Rijeci, Riva 1, OIB 92590920313,MBS 040141664 „Društvo") obavještava da je na linku http://www.lukarijeka.hr/hr/press_room/prezentacije/default.aspx objavljena menadžment prezentacija Društva. UPRAVA DRUŠTVA

Nepoznata riječ: 20.2.2015.

Luka Rijeka d.d. : LUKA RIJEKA - Logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu

LUKA RIJEKA - Logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu

U Rijeci, 20. veljače 2015. godine predsjednici Uprave Agencije za ugljikovodike, Barbari Dorić, prezentiran projekt „LUKA RIJEKA – logističko središte za istraživanje ugljikovodika u Jadranu“.

Nepoznata riječ: 27.2.2015.

Nepoznata riječ: 30.10.2014.

Konferencija za novinare na pozadinskom lučkom Terminalu Škrljevo

Predstavljeni poslovni rezultati za devet mjeseci 2014. godine

Nepoznata riječ: 24.7.2014.

U šest mjeseci 2014. godine promet povećan za 17%

Promet svih suhih tereta u Luci Rijeka ukupno viši za 10%

Nepoznata riječ: 12.4.2013.

Luka Rijeka d.d. : Razvoj pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu

Razvoj pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu

Luka Rijeka d.d. na Škrljevu posjeduje više od 400.000 m2 površine od kojih je u ovom trenutku izgrađeno i u funkciji tek oko 30-40%.

Nepoznata riječ: 17.9.2013.

Luka Rijeka d.d. : Luka Rijeka d.d. partner u projektu prijevoza tereta za izgradnju TE Stanari

Luka Rijeka d.d. partner u projektu prijevoza tereta za izgradnju TE Stanari

U petak, 13. rujna 2013. godine, na Orlandov gat u bazenu Rijeka pristao je brod "Tian Wang Xing" sa 1.800 tona razne opreme za TE Stanari

Nepoznata riječ: 3.5.2013.

Luka Rijeka d.d. : Svečanost na Orlandovom gatu

Svečanost na Orlandovom gatu

Predsjednik Vlade Zoran Milanović službeno pustio u pogon nove lučke obalne dizalice