Pretraživanje

Port handbook : HelpDesk

Help Desk

Sustav za zaprimanje zahtjeva vezanih za aplikacije Luke Rijeka

 

e-mail: help.informatika@lukarijeka.hr

kontakt telefon: 091 332 83 91

Ulaz na Help Desk portal: Help Desk portal

Baza znanja za vanjske korisnike: Baza znanja

HelpDesk - upute za slanje zahtjeva

 

Molimo sve zahtjeve prema Službi informatike slati na email help.informatika@lukarijeka.hr ili putem portala http://aps.lukarijeka.hr:8011/portal. Kako bi se zahtjevi što učinkovitije riješili, molimo detaljno dokumentirati i po mogućnosti priložiti slike ekrana.

E-mail način prijave problema odmah je dostupan svima, a ukoliko želite koristiti portal, odnosno pripadajuću Bazu znanja, molimo pošaljite zahtjev Službi informatike. U zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime korisnika, korisničko ime koje koristite za pristup aplikaciji CombisPCM, te svoju email adresu. Potom će vam Služba informatike kreirati isto korisničko ime i na portalu (dobit ćete obavijest o vlastitoj lozinci).