Pretraživanje

Port handbook : Dispozicija

OBAVIJEST:

 

Od 01.06.2016. mijenjaju se nazivi profitnih centara (PFC):

(Stari:)                                                                    (Novi:)

GTZ (Terminal Rijeka – Zapad)       -->            TRIG (PJ GENERALNI TERET RIJEKA)

GTI (Terminal Rijeka – Istok)           -->            TRID (PJ DRVO RIJEKA)          

TD   (Terminal za drvo)                    -->            TRID (PJ DRVO RIJEKA)        

Novi način rada s kontejnerskim dispozicijama

Obavijest o promjeni načina rada s kontejnerskim dispozicijama

 

Dispozicije za punjenje i pražnjenje kontejnera više nije potrebno unositi u aplikaciju CombisPCM, već je za iste potrebno napraviti samo elektronsku dispoziciju u aplikaciji F4B.

Za manipulacije s praznim kontejnerima na terminalu Škrljevo depo i dalje ostaje na snazi aplikacija CombisPCM. Također, ukoliko je potrebno prazni kontejner dopremiti na neki drugi naš terminal samo radi popravka ili neke druge usluge (koja nije punjenje, odnosno nema doticaja s robom), onda će se za te manipulacije i dalje davati dispozicije u CombisPCM-u.

F4B web dispozicija

Aplikacija za pozicije i dispozicije za sve terete

 

F4B web dispozicija - ulaz za registrirane korisnike: F4B web dispozicija

F4B web dispozicija - ulaz za nove korisnike/promjena lozinke: F4B web dispozicija - prvi ulaz (promjena lozinke)

Nova verzija korisničkih uputa: V7. 
NOVO: dodaneupute za dispozicije DDR.RS, DDR.PV i DDR.PP, Pretraga pozicija, Potvrđivanje potvrda od strane špeditera: putem weba i putem QR koda (Rekapitulacija potvrda), Carinski statusi tj. pravila izvan slobodne zone. 
Dodano novi terminal za direktne dispozicije izvan slobodne zone u Bakru i za opasni teret 

 
Izmjene u sljedećim poglavljima: 
4.1 
4.3 
5.1 
5.3 
5.3.1 
5.3.2 
5.4 
5.4.1 
5.4.2 
5.5 
11 
12 
13 
14 

F4B web dispozicija - Excel datoteka za uvoz stavaka dispozicije

 

Ovo je standardni oblik Excel datoteke za uvoz stavaka dispozicije. Nužno je ispuniti one stupce koje je bitno prenijeti u stavke dispozicije, ostalo možete pustiti prazno.

F4B web dispozicija - upute za odabir carinskih pravila izvan slobodne zone

 

Na terminalima Rijeka Istok (GTI i TD), dijelu Bakra (Obala Goranin), te Bršici, koji su izvan slobodne zone, dispozicije su obavezne kao i za slobodnu zonu. Međutim, za takve dispozicije carinski statusi i carinski dokumenti nisu zakonski regulirani i obavezni. Stoga od 16.7.2015.  uvodimo  određene specifičnosti prilikom ispunjavanja carinskih podataka na elektronskim dispozicijama, kako bi razlikovali 'carinske' od 'necarinskih' dispozicija.

F4B web dispozicija - elektronsko potvrđivanje skladišnih potvrda

Online potvrđivanje skladišnih potvrda i rekapitulacija potvrda

 

Dispozicija CombisPCM

Aplikacija za kontejnerske dispozicije

 

CombisPCM - ulaz za korisnike: Dispozicija CombisPCM

F4B web dispozicija - upute za unos carinskih dokumenata

 

Naknadni unos / promjena carinskih dokumenata u aplikaciju eDispozicija F4B:

1.      Kliknuti na Rekapitulacija dispozicija

2.      Unijeti ili ažurirati carinske dokumente

3.      Priložiti skeniranu dispoziciju s upisanim podacima carinskih dokumenata i pečatom (ukoliko niste u mogućnosti skenirati, onda molimo dostaviti osobno papirnatu kopiju u Ured dispozicija)

Pravilnik rada s carinskom dokumentacijom

 
Ovdje možete provjeriti ažurne upute za rad s carinskom dokumentacijom, uključujući dozvoljene statuse robe za svaku vrstu dispozicije. Sva pravila su dogovorena i potvrđena s carinom.