Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

JAVNI NATJEČAJ - PONOVLJENI OGLAS

Razvoj i investicije : JAVNI NATJEČAJ -  PONOVLJENI OGLAS

                                     PONOVLJENI OGLAS

 

 

Luka Rijeka d.d

Riva 1, Rijeka

Objavljuje dana 30.11.2018.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prodaju osnovnog sredstva prikupljanjem pisanih ponuda

 

PREDMET PRODAJE

 

Prodaje se osnovno sredstvo u vlasništvu Luke Rijeka d.d.:

 

Brodica „Riječanka", oznaka 9A5519, dužine 12,75 m, 1974 god., Bruto tonaže 25,81

BRODJEREGISTRIRANZAPRIJEVOZ 20PUTNIKA.UZMALEPREINAKEBILABIIDEALNAKAOIZLETNIČKIBROD ILIBRODZAPRIJEVOZRONIOCA.SALON JE UREĐEN I POSJEDUJE KUHINJU SA APARATIMA I KABINU SA DVA LEŽAJA.

Slike brodice možete vidjeti na www.lukarijeka.hr

 

Pismena ponuda mora sadržavati istaknutu cijenu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Luke Rijeka d.d. kod banke:

Erste & Steiermarkische Bank d.d., na broj računa:  HR 57 2402006-1100388148

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismene ponude s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od objave obavijesti o natječaju.

 

Ponude se daju prema uputama koje zainteresirani ponuđači mogu zatražiti pismeno ili elektronski na "nabava.natjecaj@lukarijeka.hr".

 

Prodaja će se vršiti na principu „viđeno – kupljeno" i isključuje mogućnost prigovora.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Luke Rijeka d.d.  s naznakom "Ponuda za kupnju brodice „Riječanke" – ne otvaraj".

 

 

Povjerenstvo 

JAVNI POZIV

za prodaju poslovnih udjela u trgovačkom društvu STANOVI d.o.o.