Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

ISPRAVAK I DOPUNA POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

LUKA RIJEKA d.d.

Riva 1

51000 Rijeka

 

ISPRAVAK I DOPUNA

POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

 

za kupnju nekretnina „MLAKA" i „REŠETARI", objavljenog na Internet stranici Luke Rijeka d.d. dana 08.12.2018. godine i u dnevnim glasilima „Novi list", „Večernji list" i „Jutarnji list".

U toč. I Poziva, podtoč. 1. MLAKA, dodaje se u popisu katastarskih čestica ispred k.č.br. 1537/2 i nova k.č.br. 1537/1, dok umjesto k.č.br. 1455 ispravan broj i oznaka čestice glasi: k.č.br. 1445.

Prijave se podnose se u roku od 21dana od objave ovog ispravka i dopune na Internet stranici Luke Rijeka d.d.

U ostalom dijelu Poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina „MLAKA" i „REŠETARI", objavljen na Internet stranici Luke Rijeka d.d. dana 08.12.2018. godine i u dnevnim glasilima „Novi list", „Večernji list" i „Jutarnji list"ostaje nepromijenjen.

Posljednji dan prijave na natječaj je 08.02.2019. godine.

 

 

                                                                                                                                             LUKA RIJEKA d.d.