Pretraživanje

O nama : Razvoj i investicije

JAVNI NATJEČAJ

 
Razvoj i investicije : JAVNI NATJEČAJ

OGLAS

 

 

Luka Rijeka d.d

Riva 1, Rijeka

Objavljuje dana 29.09.2018.

 

JAVNI NATJEČAJ

 

Za prodaju osnovnog sredstva prikupljanjem pisanih ponuda

 

PREDMET PRODAJE

 

Prodaje se osnovno sredstvo u vlasništvu Luke Rijeka d.d.:

 

Brodica „Riječanka", oznaka 9A5519, dužine 12,75 m, 1974 god., Bruto tonaže 25,81

BROD JE REGISTRIRAN ZA PRIJEVOZ 20 PUTNIKA. UZ MALE PREINAKE BILA BI IDEALNA KAO IZLETNIČKI BROD ILI BROD ZA PRIJEVOZ RONIOCA. SALON JE UREĐEN I POSJEDUJE KUHINJU SA APARATIMA I KABINU SA DVA LEŽAJA.

Slike brodice možete vidjeti na www.lukarijeka.hr

 

Pismena ponuda mora sadržavati istaknutu cijenu, a koja ne može biti manja od početne navedene cijene u natječajnoj dokumentaciji.

 

Ponude se daju i jamčevina prema uputama navedene u dokumentaciji koju zainteresirani ponuđači mogu zatražiti pismeno ili elektronski na "nabava.natjecaj@lukarijeka.hr".

 

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe.

Pismene ponude s dokazom o uplati jamčevine dostavljaju se u roku od 10 radnih dana od objave obavijesti o natječaju.

 

Prodaja će se vršiti na principu „viđeno – kupljeno" i isključuje mogućnost prigovora.

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Luke Rijeka d.d.  s naznakom "Ponuda za kupnju brodice „Riječanke" – ne otvaraj".

 

 

Povjerenstvo 

IZVJEŠĆE O MREŽI OPERATORA USLUŽNOG OBJEKTA 2016

 
U skladu sa Zakonom o željeznici, Luka Rijeka d.d. kao upravitelj i pružatelj usluge u uslužnom objektu donosi i objavljuje Izvješće o mreži operatora uslužnogf objekta. Svrha Izvješća o mreži uslužnog objekta operatora je pružiti jedinstven izvor osnovnih informacija koje su potrebne podnositelju zahtjeva za pružanje usluga u uslužnom objektu Luka Rijeka.