Pretraživanje

O nama : Profil društva

IZVJEŠĆE O MREŽI OPERATORA

 

Profil društva

 

SKRAĆENI NAZIV:

LUKA RIJEKA d.d.

PORT OF RIJEKA j.s.c.

HAFEN RIJEKA A.G.

ADRESA:

Riva 1, 51 000 Rijeka, Republika Hrvatska

TELEFON:

© + 385 51 496 000

E-MAIL:

info@lukarijeka.hr

WEBSITE:

www.lukarijeka.hr

DATUM OSNIVANJA

25.01.1999.

OIB:

92590920313

MBS - TRGOVAČKI SUD RIJEKA

040141664

ŠIFRA DJELATNOSTI

63 111

TEMELJNI KAPITAL:

539.219.000,00 HRK

BROJ EMITIRANIH DIONICA:

13.480.475

OZNAKA DIONICE:

LKRI - R-A

ISN : HRLKRIRA0007

KOTACIJA:

ZAGREBAČKA BURZA

DJELATNOST:

USLUGE U POMORSKOM PROMETU, LUČKE USLUGE, SKLADIŠTENJE ROBA I ŠPEDICIJA

UKUPNA POVRŠINA U KONCESIJI

 533,248 m²

PRVENSTVENA KONCESIJA

2000. - 2012.

NOVO KONCESIJSKO RAZDOBLJE

2012. - 2042.

Zakonska regulativa Republike Hrvatske (Pomorski zakonik : N.N. 17/94; i Zakon o morskim lukama : N.N. 108/1995) razvrstala je riječku luku u luku od osobitog međunarodnog, gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku te joj dodijelila status luke otorene za međunarodni javni promet. Gospodarsko korištenje pomorskog dobra ( lučko područje na kojem se ne može steći pravo vlasništva ni druga stvarna prava ) uređeno je koncesijskim ugovorima.

 

Luka Rijeka d.d. je najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke, i tržišno orijentirano trgovačko društvo koje temeljem ugovora o prvenstvenoj koncesiji obavlja osnovnu djelatnost : lučke usluge : prekrcaj robe i skladištenje na pet specijaliziranih TERMINALA ,teOSTALE GOSPODARSKE DJELATNOSTI : servise lučke mehanizacije, održavanje i korištenje objekata podgradnje i nadgradnje, učvrščivanje, oblaganje i osiguranje tereta, kontrola kakvoće i količine robe i dr.¸

 

Luka Rijeka d.d. je nositelj koncesije od 2012. do 2042.godine.