Pretraživanje

Kontakti : Uprava društva

Zamjenik predsjednika Uprave

 
Duško Grabovac

Tel.        

+385 51 496 202

Fax.

+385 51 496 203

Email.

uprava@lukarijeka.hr

Član Uprave

 
Bartłomiej Pastwa

Tel.

+385 51 496 116

Fax.

+385 51 496 032

Email.

uprava@lukarijeka.hr

Član Uprave

 
Tomislav Kalafatić

Tel.

+385 51 496 533

Fax.

+385 51 496 008

Email.

uprava@lukarijeka.hr