Pretraživanje

Kontakti : Servisne djelatnosti

SERVIS ODRŽAVANJE

 
Tel.   
+385 51 496 478
Fax.   
+385 51 496 676
Email.    
odrzavanje@lukarijeka.hr

SERVIS OSIGURANJA TERETA

 
Tel.  +385 51 211 431
Fax.
+385 51 338 398
Email.     
mlaka@lukarijeka.hr

SERVIS PRIVEZ ODVEZ

 

Tel.    

+385 51 496 587

Fax.           

+385 51 361 641

Email.

privez.odvez@lukarijeka.hr