Pretraživanje

Kontakti : Servisne djelatnosti

Luka održavanje

 
Tel.   
+385 51 496 478
Fax.   
+385 51 496 676
Email.    
održavanje@lukarijeka.hr

Pogon Mlaka

 
Tel.  +385 51 211 431
Fax.
+385 51 338 398
Email.     
petar.skripac@lukarijeka.hr

Luka prijevoz

 

Tel.

+385 51 251 143

Fax.

+385 51 251 187

Email.

Luka servis

 

Tel.

+385 51 496 702

Fax.

+385 51 496 170

Email.

Privez odvez

 

Tel.    

+385 51 496 587

Fax.           

+385 51 361 641

Email.

privez.odvez@lukarijeka.hr