Pretraživanje

Kontakti : Komercijala

Sektor komercijalnih poslova

 
ŠTEFICA SAMSA, direktor

Tel.

+385 51 496 216

Fax.

+385 51 496 002

Email.

komercijala@lukarijeka.hr

Domaći promet

 

Tel.

+385 51 496 301

Fax.

+385 51 496 237

Email.

domestic.2@lukarijeka.hr

Multimodalni promet

 

Tel.

+385 51 496 259

Fax.

+385 51 496 237

Email.

multimodal@lukarijeka.hr

Tranzitni promet

 

Tel.

+385 51 496 602

Fax.

+385 51 496 237

Email.

transit@lukarijeka.hr