Pretraživanje

Investitori : Akti društva

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA LR

PDF format

606 kb

Datum objave: 27.6.2018.

Potpore i sponzorstva 2014.pdf

PDF format

192 kb

Datum objave: 6.3.2015.

Potpore i sponzorstva 2013.pdf

PDF format

190 kb

Datum objave: 29.4.2014.

Potpore i sponzorstva_062013.pdf

PDF format

182 kb

Datum objave: 23.7.2013.

Potpore i sponzorstva_2012.pdf

PDF format

188 kb

Datum objave: 23.7.2013.

Etički kodeks.pdf

PDF format

387 kb

Datum objave: 30.3.2010.

Disciplinski pravilnik u antikorupcijskim aktivnostima.pdf

PDF format

386 kb

Datum objave: 30.9.2010.

Antikorupcijski program Luke Rijeka d.d..pdf

PDF format

103 kb

Datum objave: 26.2.2010.

Katalog informacija.pdf

PDF format

38 kb

Datum objave: 8.2.2011.

Odluka - Katalog informacija.pdf

PDF format

286 kb

Datum objave: 8.2.2011.

Ostvarivanje prava na pristup informaciji.pdf

PDF format

72 kb

Datum objave: 8.2.2011.

Obrazac za podnošenje zahtjeva.pdf

PDF format

65 kb

Datum objave: 8.2.2011.